Emergency First Response (EFR)

efrlogoZet de eerste stap naar hulpverlening en voldoe met Emergeny First Response aan een van de eisen voor de PADI Rescue Diver-cursus. Met Emergency First Response, een van de belangrijkste internationale opleidingsinstituten voor reanimatie en eerste hulp, kun je vol vertrouwen op medische noodgevallen reageren - niet alleen in de duikwereld, maar ook in het leven van alledag, bij je gezin, vrienden, buren en collega's.

De Emergency First Response-cursussen kunnen het volgende omvatten:

  • Reanimatie voor volwassenen, kinderen en zuigelingen
  • Eerste hulp voor volwassenen, kinderen en zuigelingen
  • Oefenen met Automatische Externe Defribrillator (AED)

Emergency First Response Primary Care (CPR) leert de deelnemers om te reageren op een levensbedreigende situatie. De cursus richt zich op beademen en reanimatie door het toepassen van een combinatie van kennis, vaardigheden en scenarios zoda deelnemers het vertrouwen krijgen in hun vermogen om eerste hulp toe te passen wanneer dat nodig is.

Primary Care (CPR) vaardigheden die geleerd worden zijn:

  • Scene Assessment, Barrier Use, Primary Assessment, Cardiopulmonary Resuscitation (CPR), Serious Bleeding Management, Shock Management, Spinal Injury Management, Conscious and Unconscious Choking Management.

Emergency First Response Secondary Care (first aid) gaat over blessures en ziektes die niet direct levensbedreigend zijn. Deelnemers zijn gericht op het toepassen van een secundaire beoordeling en het toepassen van eerste hulp door kennisontwikkeling, vaardigheden oefenen en scenarios.

Secondary Skills die geleerd worden zijn:

  • Vaststellen blessure
  • Vaststellen ziekte
  • Verband aanleggen
  • Spalken van breuken en uit-de-kom

En bevat referenties naar eerste hulp bij:

  • Allergic Reactions (incl. anaphylaxis), Asthma, Bruises, Burns, Chemical Burns, Choking (adult, child, infant), CPR (adult, child, infant), Cuts, Dental Injuries, Diabetic Problems, Dislocations and Fractures, Electrical Injuries, Eye Injuries, First Aid Kit Assembly, Fish Spine Injury, Frostbite, Heat Exhaustion, Heatstroke, Heart Attack, Hypothermia, Insect Stings, Jellyfish Stings, Octopus Bites, Poisoning, Scrapes, Seizures, Snake Bites, Spider Bites, Sprains and Strains, Stroke, Temperature Related Injuries and Venomous Bites and Stings.

 Bij het geven van deze training maken wij gebruik van trainingshulpmiddelen van AOC-Snijders te Breda.

logo AOC new


 

Login

Alleen leden van Quality Divers kunnen inloggen!

Buienradar